Wat zijn de consequenties van het uitfaseren van koudemiddelen?
16 december 2019
Laat alles zien

GELUIDSNORMERING WARMTEPOMPEN

Warmtepompen spelen een belangrijke rol binnen de energietransitie van Nederland. In veel nieuwbouwwoningen is deze duurzame opwekker met bewezen techniek de nieuwe norm. Ook in bestaande woningen is het een breed toepasbaar alternatief voor de gasketel.

Deze warmtepomptechniek wordt hierdoor reeds op grote schaal in Nederland toegepast. Door een veranderend klimaat ervaren we daarnaast een sterke toename van het aantal airconditioningsystemen in de woningbouw. Het ligt dan ook voor de hand dat er regels opgesteld worden betreffende de geluidsproductie van deze buiten opgestelde warmtepompen en airconditioners. Deze eisen zijn vastgelegd in de wijziging Bouwbesluit 2012 en zullen 1 april 2021 van kracht worden.

Per 1 april 2021 zijn in het bouwbesluit geluidseisen opgenomen voor de toepassing van buiten opgestelde warmtepompen en airconditioningsystemen. Deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 staan genoemd in Staatsblad 2020, nr. 189 en de bijbehorende bepalingsmethoden voor deze eisen zijn vastgelegd in de Staatscourant 2020, 62676.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-189.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62676.html

Deze geluidsnormen hebben betrekking op grondgebonden woningen waarbij een geluidseis wordt gesteld op de erfgrens, met een max. waarde van 45dB(A) overdag (7.00 – 19.00 uur) en 40dB(A) in de nacht (19.00 – 7.00 uur). Naast de perceelsgrens worden deze eisen ook gesteld aan te openen ramen en deuren van een aanliggende woning.

WANNEER ZIJN DE GELUIDSEISEN VAN TOEPASSING?

 • De geluidseisen hebben betrekking op alle nieuw te plaatsen warmte- en koude opwekkers.
  Voor het productportfolio van Fujitsu betreft dit buiten opgestelde warmtepompen en airconditioners.
 • De geluidseis heeft betrekking op de aanliggende woningen en/of appartementen.
 • Bij vervangen van een bestaande warmtepomp of airconditioner gelden ook de nieuwe
  geluidseisen.
 • Bij alle bouwwerken met een woonfunctie die bouwvergunning plichtig zijn.
 • De norm is van toepassing in de tuin of het balkon van het aangrenzende perceel en/of nabij
  de te openen ramen of deuren.
 • Bij appartementen is de norm van toepassing op te openen ramen en deuren

WANNEER GELDEN DE EISEN NIET?

 • Voor alle trajecten waarvoor de vergunningen reeds voor 1 april 2021 aangevraagd zijn, is de
  eis niet van toepassing.
 • Een onbenoemde ruimte, zoals bijvoorbeeld een zolder vaak wordt benoemd, wordt conform
  bouwbesluit niet gezien als verblijfsgebied waardoor te openen ramen in deze ruimte buiten
  de norm vallen.
 • De geluidseisen hebben geen betrekking op installaties welke geplaatst zijn in een bij de
  woning behorende schuur of garage.
 • De geluidseisen gelden niet voor aanliggende utiliteitsgebouwen.

HOE KAN HET OPTREDENDE GELUIDSNIVEAU AANGETOOND WORDEN?

Bij alle werken die bouwvergunning plichtig zijn dient door de initiatiefnemer aannemelijk
gemaakt te worden dat de installaties voldoen aan de gestelde geluidseisen. Voor de wettelijke
toetsing van het geluidsniveau hoeft echter geen meting op locatie gedaan te worden. Door middel van een rekentool, die door de rijksoverheid ter beschikking is gesteld, kan men aantonen of er aan de geluidseis wordt voldaan. De rekentool welke is ontwikkeld door LBP Sight is te downloaden via onderstaande link (inclusief uitgebreide handleiding): https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/12/rekentool-geluid-van-buitenopgestelde-installaties-voor-warmte–en-koudeopwekking

Bij een dispuut kan door de gemeentelijke beleidsbepalers besloten worden dat een geluidsmeting
uitgevoerd dient te worden. Dit dient gedaan te worden onder de door de in het bouwbesluit
gestelde uitgangspunten (let op: het bouwbesluit welke van kracht was ten tijde van het verlenen van de vergunning is leidend).

(bron: Alklima White Paper Geluidseisen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *