GELUIDSNORMERING WARMTEPOMPEN
7 oktober 2021
Laat alles zien

Wat zijn de consequenties van het uitfaseren van koudemiddelen?

Air conditioning compressor installation outside building., Air conditioning system.

Heeft u nog een installatie met een synthetisch koudemiddel? Dan is het zeer waarschijnlijk dat de nieuwe wetgeving effect heeft op uw bedrijfsvoering. Per koudemiddel brengen we de gevolgen en de oplossingen in kaart.

R22 INSTALLATIES

Ook koudemiddelen waarin R22 is gemengd zijn verboden. Koelinstallaties met R22 mogen blijven draaien, maar bijvullen mag niet meer. Bij een lekkage dreigt een R22 koelinstallatie langdurig uit te vallen. De continuïteit van bedrijfsprocessen kan hiermee in gevaar komen.

CONSEQUENTIES VOOR R22

Volgens de Europese wetgeving (verordening Ozonlaagafbrekende stoffen – EG 1005/2009) is R22 koudemiddel in uw koelinstallatie niet verboden. Daarom mag uw installatie ook na 1 januari 2015 blijven draaien. Volgens de verordening is ‘het gebruik’ voor nieuwbouw en servicedoeleinden verboden (Artikel 3). Het na- en bijvullen van installaties met R22 koudemiddel valt onder ‘het gebruik’ en is daarmee verboden. Dat betekent dat een bestaande R22 installatie mag doordraaien, maar er geen handelingen met het koudemiddel buiten de installatie mogen plaatsvinden. Bij een lekkage dreigt uw R22 installatie dus langdurig uit te vallen.

R404A EN R507A INSTALLATIES

In de F-gas wetgeving worden de koudemiddelen R404A en R507A versneld uitgefaseerd. Dit zijn de gassen met een GWP potentieel waarde boven de 2.500. Per 1 januari 2020 mag u uw installatie alleen nog bijvullen met gerecycled R404A of R507A. Per 1 januari 2030 is het gebruik van deze koudemiddelen geheel verboden. Het verbod geldt niet voor:

 • Installaties met een inhoud <10 kg.
 • Vriestoepassingen die met een temperatuur <50ºC werken
 • Militaire apparatuur

Verder wordt de productie van de koudemiddelen R404A en R507 snel afgebouwd.

CONSEQUENTIES VOOR R404A en R507A

Heeft u een R404A of R507A installatie, dan mag u hiermee blijven doordraaien. Er zou echter een tekort kunnen ontstaan aan gerecycled koudemiddel. Vanaf januari 2015 wordt de productie van deze koudemiddelen stapsgewijs afgebouwd. Per 1 januari 2020 mogen de koudemiddelen R404A en R507A niet meer geproduceerd worden. Vanaf die datum mogen installaties alleen nog met geregenereerd R404A en R507A worden bijgevuld.  De verwachting is dat er tekorten aan geregenereerd R404A en R507A koudemiddel ontstaan.  Dit zal een prijsopdrijvend effect hebben.  Het bijvullen van installaties met R404A en R507A zal daarmee fors duurder worden.

R134A, R407C EN R410A INSTALLATIES

Op de synthetische koudemiddelen met een GWP waarde <2.500 is een productiebeperking van toepassing. Hieronder vallen veelgebruikte koudemiddelen als R134A, R407C, R407F en R410A.De productie van de koudemiddelen R134A, R407C, R407F en R410A wordt stapsgewijs afgebouwd. In 2020 zal de totale productie van synthetische koudemiddel met ca. 40% zijn afgebouwd. In 2030 mag er nog slechts 20% van de huidige geproduceerde synthetische koudemiddelen op de markt worden gebracht.

Voor deze groep synthetische koudemiddelen geldt geen gebruiksverbod. Dat betekent dat R134A, R407C, R407F en R410A installaties na 2030 gewoon bijgevuld mogen worden. De verwachting in Europa is echter dat op lange termijn alle synthetische koudemiddelen verboden gaan worden.

CONSEQUENTIES VOOR R134a, R407C en R410A?

In de nabije toekomst zal er fors minder synthetisch koudemiddel beschikbaar zijn. Dit zal een prijsopdrijvend effect hebben op de prijs van het koudemiddel. Bijvullen van een installatie met een synthetisch koudemiddel wordt daarmee fors duurder. Mogelijk gaan er zelfs tekorten ontstaan aan bepaalde typen koudemiddelen.

OPLOSSINGEN

Hebt u een koelinstallatie met het een synthetisch koudemiddel, dan hebt u vier keuzen:

 1. Doordraaien
 2. Drop in
 3. Ombouw
 4. Nieuwbouw

Voor het maken van de juiste keuze is het van belang om een aantal factoren mee te nemen in uw overweging. Denk hierbij aan de leeftijd, het aantal, de staat van het onderhoud en de koelcapaciteit van uw installaties.

 1. U GAAT DOOR MET UW BESTAANDE INSTALLATIE

Betrouwbare  en goed onderhouden R22 installaties zonder lekkage kunnen na 2015 blijven doordraaien. Het blijft toegestaan om uw R22 koelinstallatie te repareren en componenten te vervangen. Voorwaarde is wel dat het R22 koudemiddel in de installatie aanwezig blijft. Ook blijven de wettelijke inspecties verplicht voor R22 installaties.

Wat niet is toegestaan is het tijdelijk afpompen van het koudemiddel. Reparaties waarbij het afpompen van R22 noodzakelijk is, mogen niet meer worden uitgevoerd. Het bijvullen met R22 is eveneens verboden.

Is koeling cruciaal voor uw bedrijfsproces, dan is doordraaien met de installatie voor u minder geschikt. Bij een lekkage dreigt de installatie namelijk langdurig uit te vallen omdat na 1 januari 2015 er een verbod geldt op het bijvullen van koelinstallaties met R22. Kiest u voor dit scenario, dan adviseren wij u om uw koelinstallatie regelmatig te laten controleren.

 1. DROP IN

Bij een drop-in wordt het koudemiddel afgepompt en vervangen door een alternatief koudemiddel of wordt er bijgevuld met een alternatief koudemiddel. Dit scenario is geschikt voor installaties die jonger zijn dan 10 jaar en reeds zijn voorbereid op gebruik van een synthetisch koudemiddel. Nadelen van een drop in zijn een verminderde koelcapaciteit, een stijgend energieverbruik en een verkorting van de levensduur van de installatie. In veel gevallen is een drop-in daarom minder geschikt als blijvende oplossing.

 1. OMBOUW

Het is mogelijk om uw koelinstallatie geschikt te maken voor een alternatief koudemiddel. Ook koeling met natuurlijke koudemiddelen wordt dan mogelijk. Een aantal componenten wordt dan vervangen. Dit scenario past bij grote, goed onderhouden industriële koelinstallaties. In aangepaste vorm kunnen zij  nog jaren doordraaien, waardoor vervroegde hoge investeringen niet nodig zijn.

 1. NIEUWBOUW / VERVANGING

Het vervangen van installaties met synthetische koudemiddelen door natuurlijke koudemiddelen in uw koelinstallatie is een duurzame oplossing. Steeds meer nieuwe koelinstallaties draaien op natuurlijke koudemiddelen als R744 (CO2 of koolstofdioxide genoemd) of R717 (NH3 of ammoniak genoemd). Deze oplossingen zijn milieuvriendelijk en zeer energiezuinig. Hiermee voldoet u ook op lange termijn aan de wetgeving. Daarnaast kunt u als ondernemer profiteren van aantrekkelijke fiscale regelingen. Diverse ondernemers hebben hier aanmerkelijke financiële besparingen mee gerealiseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *